บีจิสติกส์ส่ง “อีโคลด์” รุกลงทุนคริปโตเคอร์เรนซี

เศรษฐกิจ (ในประเทศ - ต่างประเทศ)

ดร.ปัญญา บุญญาภิวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทบีจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) หรือ B เปิดเผยว่า บริษัทได้รายงานต่อตลาดหลักทรัพย์ เพื่อขอเพิ่มเติมวัตถุประสงค์การดำเนินธุรกิจของบริษัทอีโคลด์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนของ B กับบริษัท เอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์ จำกัด (มหาชน) หรือ NRF จากเดิมบริษัทร่วมทุนดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ในดำเนินธุรกิจด้านขนส่งสินค้าแบบควบคุมอุณหภูมิ (Cold Chain Logistics) โดยขอเพิ่มเติมวัตถุประสงค์เพิ่มเติมเข้าไปคือ การลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล ซึ่งครอบคลุมถึงการขุด ซื้อ ขาย แลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทัล

ดร.ปัญญา กล่าวต่อว่า การที่บริษัทร่วมทุนของ B ให้ความสนใจลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล เนื่องจากบริษัทได้เล็งเห็นถึงการเติบโตของคริปโตเคอร์เรนซี (Cryptocurrency) อย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการเพิ่มโอกาสในการดำเนินธุรกิจและผลการดำเนินงานในอนาคต

ทั้งนี้ การที่ B ได้ตัดสินใจร่วมทุนกับ NRF เนื่องจาก NRF ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับด้าน Plant-Based Food และมีความต้องการใช้ระบบการขนส่งแบบควบคุมอุณหภูมิ (Cold Chain Logistics) เพื่อช่วยควบคุมและรักษาคุณภาพของวัตถุดิบ หรือสินค้าเกี่ยวกับอาหารให้คงคุณภาพก่อนขนส่งถึงผู้บริโภค และจะรองรับความต้องการของกลุ่มอุตสาหกรรมธุรกิจเกี่ยวกับอาหารและธุรกิจของ NRF ขณะที่ B ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการขนส่งอยู่แล้ว เห็นว่าเป็นธุรกิจที่น่าสนใจ และความต้องการใช้บริการขนส่งแบบควบคุมอุณหภูมิยังมีแนวโน้มขยายตัวอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ จึงเล็งเห็นถึงโอกาสและความสามารถในการเติบโตและสร้างรายได้ในอนาคต

“ธุรกิจขนส่งแบบควบคุมอุณหภูมิมีแนวโน้มการเติบโตสูง ขณะเดียวกัน เราเล็งเห็นถึงการเติบโตของคริปโตเคอร์เรนซี ถือเป็นการเพิ่มโอกาสในการดำเนินธุรกิจและผลการดำเนินงานในอนาคตของ B” ดร.ปัญญา กล่าว

อ้างอิง
https://m.mgronline.com/stockmarket